Bijles geven

Heeft een kind of jongere problemen met een bepaald vak, dan kijken wij bij onze vrijwilligers, wie deze leerstof kent en kan uitleggen.

In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn, om contact op te nemen met de school, om de jongere of het kind nog beter te begeleiden. Dit gebeurt pas na overleg met de ouders en de jongere of het kind.