Persoonlijke groei

Elk kind of elke jongere is uniek.

Opgroeien in armoede is zoals de 100 meter moeten lopen, maar beginnen met 10 meter achterstand.

Door de ondersteuning van een vrijwilliger, probeert Lot2learn, die achterstand weg te werken en persoonlijke groei te stimuleren, zodat grenzen zich mettertijd verleggen. Bijkomende uitleg bij de leerstof, studietips, leren plannen, memoriseren, …. kunnen heel veel helpen.