Liefde voor kinderen

Elk kind of jongere heeft talenten. Soms is een duwtje in de rug voldoende om deze leerling(e) vooruit te helpen,  het nodige zelfvertrouwen te geven, om zelfstandig verder te kunnen.

Een gesprek met de ouders, leerkracht of leerlingbegeleider, een doorverwijzende instantie, is noodzakelijk om in te schatten hoe we dit kind of deze jongere, het best kunnen helpen.

We nodigen daarom elk kind of elke jongere, met een volwassene, op voorhand uit, om kennis te maken met de werking van lot2learn. Afspraken rond aan- en afwezigheid; werkwijze; omgang met vrijwilligers; … worden hier besproken.

Na de rondleiding /kennismaking vullen de vrijwilliger en de ouders/begeleider samen een inlichtingenfiche in.